Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Honeypress Design


Door het plaatsen van een bestelling op de website van Honeypress Design gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bent u, na de aankoop van artikelen uit ons assortiment, betalingsplichtig.


Art. 1: Identiteit van de ondernemer

honeypressdesign.com

Hanne Vanmeirhaeghe

Honeypress Design

Oostendestraat 6 

9000 Gent

Email: info@honeypressdesign.com

BTW nummer: BE0776853796


Bereikbaarheid: 

Gebruikelijk zijn wij te bereiken vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur. Honeypress Design is geen fysieke winkel met vaste openingsuren.


Art. 2: Toepasselijkheid


Deze Algemene Voorwaarden ‘Voorwaarden’ zijn van toepassing op elke bestelling die gedaan wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (‘klant’), alle door Honeypress Design gedane leveringen en andere door Honeypress Design geleverde prestaties. Dit zowel particulier als zakelijke bestellingen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.  


Andere condities dan de onderhavige voorwaarden zullen slechts toepasselijk zijn indien dat schriftelijk is overeengekomen. Alle mondelinge afspraken van Honeypress Design zijn vrijblijvend zolang zij door Honeypress Design niet schriftelijk zijn bevestigd.


Art. 3: Aanbod


  1. Ondanks het feit dat de online catalogus en webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Dergelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Honeypress Design niet. Honeypress Design is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

  1. Wanneer de klant specifieke vragen heeft, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met Honeypress Design.

  1. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Honeypress Design. Honeypress Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

Art. 4: Betaling


De klant heeft de keuze tussen volgende betaalwijzen: 

Amex

Apple Pay

Bancontact

Google Pay

Mastercard

Maestro

Visa

Paypal 


Honeypress Design is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Art. 5: Prijzen


Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve

eigendom van Honeypress Design.


De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Honeypress Design

te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Art. 6: Levering en verzending


Je bestelling wordt binnen maximaal 48 uur na bestelling vanuit België verzonden, onder voorbehoud van onverwachte omstandigheden die deze spoedige verzending verhinderen. .


Standaard bestellingen binnen België worden verzonden via BPost en worden in normale omstandigheden binnen 1-3 werkdagen na verzending geleverd. In geval van vertragingen kan je pakje er natuurlijk een paar dagen langer over doen. 


Internationale bestellingen binnen Europa worden gewoonlijk tussen 3 en 10 werkdagen geleverd, afhankelijk van het land van bestemming en van de koerier.


Houd er rekening mee dat de vermelde verzendtijden schattingen en dus niet gegarandeerd worden. Bestellingen die internationaal verzonden worden, kunnen vertragingen oplopen als gevolg van postsystemen in andere landen zonder dat ik daar veel aan kan doen. 


Hou rekening met internationale importkosten voor landen buiten Europa. Deze zijn niet ingecalculeerd in de verzendprijs. Art. 7: Retourbeleid


Reclamaties worden door Honeypress Design in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na de levering van de goederen schriftelijk of telefonisch zijn gemeld.


Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn.


Neem contact op met Honeypress Design voordat u uw artikelen retour stuurt. 


Mocht er onverhoopt iets mis zijn met je pakje, mocht het meer dan 10 werkdagen duren eer je je pakje ontvangt, of als je pakje niet is wat je ervan verwacht had, stuur dan gerust een berichtje via mail of Instagram en dan zoeken we samen naar een oplossing.


Retourzenden kan tot 30 dagen na aankoop, op voorwaarde dat het product niet geopend of gebruikt is geweest, en onbeschadigd is door de ontvanger van het pakket. Een bestelnummer of aankoopbewijs moet voorzien worden. Verzendkosten van retourzendingen zijn voor rekening van de koper.  


Wanneer de retourzending door Honeypress Design ontvangen is, wordt uw aankoopbedrag teruggestort. Het is aan te raden een ontvangstbewijs en track&trace te nemen voor de retourzending bij de door u gekozen koerier. 


Art. 8: Toepasselijk recht

Alle geschillen die voortspruiten uit of samenhangen met enige offerte, opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie zullen worden berecht volgens Belgisch recht.


Art. 9: Zakelijke klanten


  1. Facturen

Facturen dienen binnen 8 dagen na levering te worden betaald. 


Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld in het vak vervaldag. Elke betwisting of klacht in verband met een factuur dient te worden gemeld binnen de 8 dagen volgend op verzendingsdatum. Betreft de factuur levering van goederen dan blijven deze eigendom van verkoper zolang de factuur niet volledig is betaald. Pas op dat moment wordt koper eigenaar, eerder kan hij de goederen niet als waarborg stellen of incorporeren in zijn balans. Bij het verstrijken van betalingstermijn is van rechtswege zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd vermeerderd met een verwijlintrest van 1% per maand. Verkoper behoudt zolang ook recht op terugname van onbetaalde goederen. Onze overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht, in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. De mogelijke nietigheid van één voorwaarde leidt niet tot nietigheid van alle voorwaarden, alle andere voorwaarden blijven onverminderd van kracht.                                                                        Elke aangetekende brief naar aanleiding van niet tijdig betalen van de factuur, wordt aangerekend. 


Honeypress Design is niet aansprakelijk voor beschadigingen/productiefouten aan producten na levering aan de afnemer. De afnemer dient voor ontvangst de geleverde producten zelf te controleren. Na ontvangst is het risico voor de afnemer.


  1. Gebruik van displays en kaartenmolens

In sommige gevallen kunnen winkels in bruikleen onze kaartenmolens en/of displays gebruiken. In dit geval wordt de kaartenmolen en/of display gratis ter beschikking gesteld en blijft eigendom van Honeypress Design (Hanne Vanmeirhaeghe). Hij blijft ter beschikking onder de voorwaarde van een regelmatige bestelling van wenskaarten. 


De afnemer-gebruiker verbindt er zich toe de wenskaartenmolen uitsluitend voor te behouden voor de uitstalling van producten afgenomen bij Honeypress Design (Hanne Vanmeirhaeghe). In geen geval kunnen producten in bruikleen verkocht worden of failliet gaan. In geval van schade bij teruggave kan een vergoeding worden gevraagd.


  1. Consignatie

In uitzonderlijke gevallen wordt een consignatieregeling opgesteld. De molen(s) en de hoeveelheid kaarten geleverd tijdens de consignatieplaatsing blijven ten allen tijde eigendom van Honeypress Design. Het assortiment van de molen(s) wordt samengesteld door de vertegenwoordiger. Assortimentswisseling vindt gratis plaats als een afbeelding/kaart na 12 weken  geen verkoop vertoont.


De termijn van aanvullingen bedraagt 4 - 12 weken, in overleg met de klant vastgelegd. De vertegenwoordiger houdt de omloopsnelheid van de molen(s) bij waarop gereageerd kan worden door de aanvullingen te verhogen. Dit altijd in overleg met de klant.


Een consignatielevering wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar dagelijks opzegbaar met een minimum termijn van 2 maanden.


Het is de klant niet toegestaan de molen(s)/incl. inhoud over te dragen/in te ruilen op nieuwe molens van concurrerende wenskaartenleveranciers.


Art. 10: Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk na het plaatsen ervan op de website van kracht worden.


Art. 11: Auteursrecht

Op alle afbeeldingen van Honeypress Design rust auteursrecht. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Vanmeirhaeghe Hanne, tenzij het gebruikt wordt voor productbeschrijvingen op de website of voor perspublicaties met duidelijke vermelding van onze merknaam.